MICROBUILD MANAGEMENT

MicroBuild Management er et effektivt online verktøy for intern og/eller ekstern drift og vedlikehold av et bygg.

START HER

Under finner du link til programmene du trenger for å starte Microbuild Management.

Hvis du ikke er registrert som bruker av MicroBuild må du gjøre det først her

Fordeler for leverandører av service

Fordeler for eiere av bygg

MICROBUILD MANAGEMENT

MicroBuild Management er et effektivt online verktøy for intern og/eller ekstern drift og vedlikehold av et bygg. Med Management kan en enkelt sette opp og gjennomføre årlige eller periodiske kontroller samt drifte dørmiljøet kostnadseffektivt. Programmet er utviklet for eiere av bygg og leverandører av servicetjenester. 

TO TJENESTER I MICROBUILD MANAGEMENT

Årlige kontroller

For kontroller av dørmiljøet som gjennomføres en gang i året i et begrenset tidsrom. 

Serviceavtaler

For gjennomføring av årlige kontroller og løpende service på dørmiljøet.

Inkluderer funksjoner som beskrevet over. I tillegg: