NYHETER OG MER

Her finner du informasjon om nyhet i Microbuild.

Forbedret funksjonalitet for fag

Prosjektstyringen er forbedret og forenklet ved brukere kan legge til, ta vekk eller tilpasse navn på fag. Arbeidsflyten kan bedre tilpasses oppsettet for prosjektet og

Les mer